top of page
Proiectare instalatii sibiu

CERTIFICARI - AGER INSTAL S.R.L.

     S.C. AGER INSTAL S.R.L. este atestată de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei -ANRE pentru efectuarea lucrărilor de proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, avand Atestat Nr. 11498/ 23-11-2015 tip Bp.

      S.C. AGER INSTAL S.R.L. este autorizată de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă în conformitate cu OMAI Nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru:

  • Autorizație Seria A Nr. 3094/18.01.2013 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare,  alarmare și alertare în caz de incendiu;

  • Autorizație Seria A Nr. 3095/18.01.2013 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;

  • Autorizație Seria A Nr. 5166/29.09.2015 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat;

Proiectare instalatii sibiu

Proiectare instalatii sibiu

Atestat Bp
A3094 - Semnalizare, alarmare si alertare
A3095 - Limitare si stingere
A5166 - Ventilare a fumului si gazelor fierbinti
bottom of page