DESPRE NOI

   S.C. AGER INSTAL S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, specializată în activitatea de proiectare a instalațiilor pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, consultanță tehnică de specialitate în domeniul ingineriei instalațiilor și în domeniul securității la incendiu a construcțiilor.

  S.C. AGER INSTAL S.R.L. are ca principal obiect de activitate servicii de proiectare integrată a instalațiilor aferente construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice, pentru realizarea investițiilor noi și existente, raspunzând astfel criteriilor funcționale ce se impun structurii de rezistență și elementelor nestructurale spațiilor interioare, precum și eficienței tehnico-economice și al gradului de confort, în strânsă corelare cu exigențele de conformare, dimensionare a instalațiilor și a echipamentelor necesare.

SERVICII OFERITE

     S.C. AGER INSTAL S.R.L. asigură întocmirea documentațiilor tehnice complete, la toate fazele de proiectare, respectiv:

  • Proiectare instaltii pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice:

       - Instalatii sanitare (Is);

       - Instalatii termice (It);

       - Instalatii electrice (Ie);

       - Instalatii ventilare si climatizare (Iv);

  • Proiectare instalattii si sisteme;

  • Proiectare retele hidroedilitare;

  • Proiectare sisteme și instalatii de stingere;

  • Proiectare sisteme și instalatii de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

  • Proiectare sisteme și instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinti;

  • Relevee instalații;

  • Relevee instalații 3D.

PROIECTAREA INSTALATIILOR INTEGRATA