Proiectare instalatii sibiu

DESPRE NOI

AGER INSTAL
 

DESPRE NOI

   S.C. AGER INSTAL S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, specializată în activitatea de proiectare a instalațiilor pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, consultanță tehnică de specialitate în domeniul ingineriei instalațiilor și în domeniul securității la incendiu a construcțiilor.

  S.C. AGER INSTAL S.R.L. are ca principal obiect de activitate servicii de proiectare integrată a instalațiilor aferente construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice, pentru realizarea investițiilor noi și existente, raspunzând astfel criteriilor funcționale ce se impun structurii de rezistență și elementelor nestructurale spațiilor interioare, precum și eficienței tehnico-economice și al gradului de confort, în strânsă corelare cu exigențele de conformare, dimensionare a instalațiilor și a echipamentelor necesare.

SERVICII OFERITE

     S.C. AGER INSTAL S.R.L. asigură întocmirea documentațiilor tehnice complete, la toate fazele de proiectare, respectiv:

 • Proiectare instaltii pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice:

       - Instalatii sanitare (Is);

       - Instalatii termice (It);

       - Instalatii electrice (Ie);

       - Instalatii ventilare si climatizare (Iv);

 • Proiectare instalatii si sisteme;

 • Proiectare retele hidroedilitare;

 • Proiectare sisteme si instalatii de stingere;

 • Proiectare sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;

 • Proiectare sisteme si instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti;

 • Relevee instalatii;

 • Relevee instalatii 3D.

 • Audit Energetic.

 • Certificare Energetica.

 • Verificare instalatii existente si noi.

 

AUDIT ENERGETIC

 • Audit energetic pentru constructii si instalatii.

 • Expertiza Energetica.

 • Certificare Energetica.

 • Calcul coeficient global de izolare termica G.

 

PROIECTAREA INSTALATIILOR INTEGRATA

CERTIFICARI - AGER INSTAL S.R.L.

     S.C. AGER INSTAL S.R.L. este atestată de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei -ANRE pentru efectuarea lucrărilor de proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, avand Atestat Nr. 16689/ 07-12-2020 tip Bp.

      S.C. AGER INSTAL S.R.L. este autorizată de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă în conformitate cu OMAI Nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru:

 • Autorizație Seria A Nr. 3094/18.01.2013 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare,  alarmare și alertare în caz de incendiu;

 • Autorizație Seria A Nr. 3095/18.01.2013 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;

 • Autorizație Seria A Nr. 5166/29.09.2015 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat;

 
 
Atestat Bp
A3094 - Semnalizare, alarmare si alertare
A3095 - Limitare si stingere
A5166 - Ventilare a fumului si gazelor fierbinti