top of page
Proiectare instalatii sibiu

DESPRE NOI

AGER INSTAL
Despre noi

DESPRE NOI

 S.C. AGER INSTAL S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, specializată în activitatea de proiectare a instalațiilor pentru construcții civile si industriale, consultanta tehnica de specialitate in domeniul ingineriei instalatiilor, securitate la incendiu, audit energetic pentru cladiri  si verificare de proiecte.
  S.C. AGER INSTAL S.R.L. are ca principal obiect de activitate servicii de proiectare integrata a instalatiilor aferente constructiilor civile, industriale si agrozootehnice, pentru realizarea investitiilor noi si existente, raspunzand astfel criteriilor functionale ce se impun structurii de rezistenta si elementelor nestructurale spatiilor interioare, precum si eficientei tehnico-economice si al gradului de confort, în stransa corelare cu exigentele de conformare, dimensionare a instalatiilor si a echipamentelor necesare.

SERVICII OFERITE

 • Proiectare instaltii pentru constructii civile si industriale 

 • Audit energetic și Certificare energetica;

 • Verificare de proiecte MDLPA in domeniile:

       - Is (Nivel I)- Instalatii sanitare aferente constructiilor, cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate;

       - Ie (Nivel I)- Instalatii electrice aferente constructiilor.

Servicii oferite

PROIECTARE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

    Asiguram intocmirea documentatiilor tehnice complete, la toate fazele de proiectare, respectiv:

 • Proiectare instaltii pentru constructii civile si industriale:

       - Instalatii sanitare (Is);

       - Instalatii termice (It);

       - Instalatii electrice (Ie);

       - Instalatii ventilare si climatizare (Iv);

 • Proiectare retele hidroedilitare;

 • Proiectare instalatii de stingere;

 • Proiectare instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;

 • Proiectare instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti;

 • Relevee instalatii 2D/ 3D.

Proiectare instalatii

AUDIT ENERGETIC SI CERTIFICARE ENERGETICA

Audit energetic
 • Audit energetic pentru constructii si instalatii.

 • Certificare Energetica.

VERIFICARE DE PROIECTE

Verificarea proiectelor se face pentru cerințele fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe domeniile de constructii si pe specialitati pentru instalatii aferente constructiilor, în functie de categoriile de importanta specifice ale constructiilor.

Prin propriul personal specializat si atestat  tehnico-profesional ca verificator de proiecte MDLPA, asiguram (pentru toate categoriile de importanta - Nivel I) verificarea documentatiilor tehnice in urmatoarele domenii:

 • Is (Nivel I) - Instalaţii sanitare aferente constructiilor, cu exceptia instalatiilor de gaze naturale combustibile si a instalatiilor de gaze petroliere lichefiate;

 • Ie (Nivel I) - Instalatii electrice aferente constructiilor.

Verificare de proiecte

CERTIFICARI

Certificari

     S.C. AGER INSTAL S.R.L. este atestată de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei -ANRE pentru efectuarea lucrărilor de proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, avand Atestat Nr. 16689/ 07-12-2020 tip Bp.

      S.C. AGER INSTAL S.R.L. este autorizată de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă în conformitate cu OMAI Nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru:

 • Autorizație Seria A Nr. 3094/18.01.2013 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare,  alarmare și alertare în caz de incendiu;

 • Autorizație Seria A Nr. 3095/18.01.2013 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;

 • Autorizație Seria A Nr. 5166/29.09.2015 - Efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat;

Atestat Bp
A3094 - Semnalizare, alarmare si alertare
A3095 - Limitare si stingere
A5166 - Ventilare a fumului si gazelor fierbinti
bottom of page