PROIECTARE INSTALATII

IN SISTEM BIM

Proiectare instalatii
White on Black.png

PROIECTARE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

SANITARE | RETELE HIDROEDILITARE | TERMICE | VENTILARE | ELECTRICE

S.C. AGER INSTAL S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, specializată în activitatea de proiectare a instalațiilor pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, consultanță tehnică de specialitate în domeniul ingineriei instalațiilor și în domeniul securității la incendiu a construcțiilor.

S.C. AGER INSTAL S.R.L. are ca principal obiect de activitate servicii de proiectare integrată a instalațiilor aferente construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice, pentru realizarea investițiilor noi și existente, raspunzând astfel criteriilor funcționale ce se impun structurii de rezistență și elementelor nestructurale spațiilor interioare, precum și eficienței tehnico-economice și al gradului de confort, în strânsă corelare cu exigențele de conformare, dimensionare a instalațiilor și a echipamentelor necesare.

AGER INSTAL SRL

Str. Cojocarilor, Nr. 2

550177 Sibiu, România

office@agerinstal.ro

www.agerinstal.ro

+40 735 576 387

+40 742 347 732

+40 369 802 075